BCG All-stars

Maartse buien, aprilse grillen: maak van kilometers euro’s!
Afgesloten Je kunt niet meer doneren
van totaal € 5.200 (109%)
Wij hebben samen al 121 km afgelegd

Maartse buien, aprilse grillen

Maartse buien, aprilse grillen, weer of geen weer, onze trainers trekken iedere dag naar buiten om te trainen met de geleidehonden in opleiding. Om hen deze miezerige maanden een hart onder de riem te steken, willen we jullie vragen om hen te sponsoren. 

De keuze is helemaal vrij. Kies wat je wil steunen: 1 route, 1 dag of meerdere dagen, 1 week, 1 maand, … Vervolgens beslis je zelf welk bedrag je wil toekennen aan een kilometer. Ook daarin ben je helemaal vrij: 10 cent, 1 euro of iets daartussenin. Vermenigvuldig de gekozen kilometers met het bedrag en steun de instructeurs met dit bedrag. Deel de actie ook via je eigen sociale media met je vrienden en familie, zo kunnen ze de actie ook ondersteunen.

Bekijk hun Strava-routes

Via de applicatie Strava zullen we de kilometers van onze trainers in kaart brengen. De meeste trainingen zullen uiteraard in de buurt van Tongeren, Bilzen en Hasselt gelopen worden. Routes die gelopen worden bij een intake van een nieuwe kandidaat of van een nazorg bij een geleidehondgebruiker, worden uiteraard op andere locaties gelopen.

 Sluit je aan bij dit team! 

Heb je zelf ook zin om aan te sluiten bij deze actie? Sluit je hier als individu aan bij het BCG-all stars team en laat je kilometers sponsoren gedurende de maanden maart en april. Samen kunnen we zo meer honden opleiden tot geleidehond voor blinde en slechtziende personen. 

 Alvast heel erg bedankt voor jullie steun en sportieve inzet! 

 

Giboulées de mars, calendes d’avril

Giboulées de mars, calendes d’avril, par tous les temps, nos formateurs sont chaque jour sur la brèche pour entraîner les chiens-guides en formation. Afin de les encourager quelque peu au cours de ces mois maussades, nous aimerions vos demander de les parrainer. 

Le choix est totalement libre. Choisissez ce que vous voulez soutenir: 1 itinéraire, 1 jour ou plusieurs jours, 1 semaine, 1 mois, … Vous décidez ensuite vous-même quel montant vous voulez attribuer à un kilomètre. À ce niveau-là aussi, vous êtes totalement libre: 10 cents, 1 euro ou un montant intermédiaire. Multipliez les kilomètres choisis par le montant et soutenez l’instructeur avec ce montant. Partagez également l’action via vos propres réseaux sociaux avec vos amis et votre famille, afin qu’ils puissent également soutenir l’action.

Visualisez leurs itinéraires sur Strava

Via l’application Strava, nous allons cartographier les kilomètres de nos formateurs. La plupart des entraînements se dérouleront évidemment à proximité de Tongres, Bilzen et Hasselt. Des itinéraires qui sont parcourus lors de l’intake d’un nouveau candidat ou d’une formation de suivi d’un utilisateur de chien-guide le sont évidemment à d’autres endroits.

 Rejoignez cette team! 

Avez-vous vous-même aussi envie de rejoindre cette action? Rejoignez ici en tant qu’individu la CBCG-all stars team et faites parrainer vos kilomètres pendant les mois de mars et d’avril. Ensemble, nous pourrons ainsi former davantage de chiens à la fonction de chien-guide de personnes aveugles ou malvoyantes. 

 Par avance un grand merci pour votre soutien et votre engagement sportif!

Bekijk alle
22-01-2022 | 09:02 Mensen en dieren die samenwerken om mensen in nood verder te helpen... Zalig!
07-06-2021 | 11:54
03-05-2021 | 10:47
03-05-2021 | 08:45 Dit goed doel , en alle soorten begeleidings honden verdient veel steun.
30-04-2021 | 23:32